När du skapar en ny rapport från Excel ber dig OSR Report Designer att ansluta till din klientorganisation i OSR Cloud genom dialogrutan Rapportkonfiguration. Detta innebär att du kopplar till din Anslutning skapad i OSR Portal.

Alternativt öppnar du manuellt den här dialogrutan genom att klicka på Rapportkonfiguration-knappen i menyfliksområdet OneStop Reporting.

Figur: Knappen Rapportkonfiguration under fliken OneStop Reporting

I dialogrutan Välj dataanslutning. I listrutan Företag kan du välja bland tillgängliga företag.

Figur: Dialogrutan för dataanslutning

Om ingen anslutning har konfigurerats , måste en anslutning skapas i modulen Hämta data i OSR-portalen. Mer information om hur du skapar anslutningar finns i Skapa en anslutning.