I nästa avsnitt får du en översikt över de tre komponenterna i OSR Report Designer: OneStop Reportings menyfliksområde i Excel, fönstret Layoutredigerare och menyn Report Designer.

1

OneStop Reportings menyfliksområde i Excel

2

Fönstret Layoutredigerare

3

Report Designer