Layoutredigeraren

Med Layoutredigeraren skapar, redigerar och tar bort affärsregler. Fönstret Layoutredigerare kan nås via knappenLayoutredigerare i OneStop Reportings menyfliksområde i Excel.

Fönstret Layoutredigerare innehåller elementen som visas i figuren:

Figur: Gränssnittselement i Layoutredigeraren

Rapportnivå (bladfilter) (1)

Markerar hela rapporten så att regler (parametrar) kan tillämpas på hela Excel-rapporten.

Kolumn-/radnivå (kolumnurval/radval) (2)

Användarna kan markera en kolumn eller rad och sedan skapa, redigera eller ta bort affärsregler på kolumn- eller radnivån.

Inställningar för datavisning (3)

Användarna kan ange inställningar för hur data ska visas i rapporten.

Alternativ Funktion
Expanderade Om den är markerad kommer rapporten att lista detaljerna för dimensioner och skapa det som kallas en expanderande grupp det vill säga lista respektive konto istället för att gruppera kontona tillsammans och visa en totalsumma. Kan användas endast på rad- eller kolumnnivå.
Visa tomma poster Om den är vald kommer rapporten att visa dimensioner med tomma poster i rapporten; det vill säga om kryssrutan avmarkeras kommer tomma datamängder inte att visas. Kan användas endast på rad- eller kolumnnivå.
Gräns Om den är vald kommer rapporten att visa dimensioner med tomma poster i rapporten; det vill säga om kryssrutan avmarkeras kommer tomma datamängder inte att visas. Kan användas endast på rad- eller kolumnnivå.

Redigeringsområde för filter, gruppering/sortering och funktioner (4)

Användarna kan ange inställningar för filter, gruppering/sortering och funktioner i detta område.

Flikar (Filter, Gruppering/sortering, Funktioner) (5)

Via flikarna kan användarna konfigurera olika regler för den valda nivån.

Mer information om de olika alternativen finns i avsnittet Layoutredigerare.