Report Designer-flikar

Report Designer har två flikar:

  • Fliken Design genererar ERP-modulerna och dimensionerna baserat på integreringen du är ansluten till.
  • Under fliken Kör väljer du parametrar och kör rapporter.

Figur: Flikar i Report Design

Beroende på vilken flik som är aktiv avaktiveras vissa funktioner i OSR Report Designer .

Fliken Design innehåller de områden som visas i figuren:

Fliken Design

Alternativ Funktion
1 Dataobjekt En lista över dataobjekt från ERP-systemet. Dra dataobjekt in i Excel-bladet för att skapa en rapportmall. När du för pekaren över ett dataobjektnamn ser du systemets namn på dataobjektet. Mer information finns i Dataobjekt.
2 ERP-moduler En lista över ERP-moduler integrerade från ERP-systemet. Modulerna innehåller dimensionerna och måtten som kan användas för att skapa en rapport. Dessutom finns periodfunktioner och rapportparametrar under modullistan. När du för pekaren över ett modulnamn visas systemets namn på modulen.

Fliken Kör

Alternativ Funktion
3 Parametrar Här listas parametrarna som är definierade i rapportdesignen. Du kan ange en parameter med hjälp av knappen Uppslag.
4 Knappen Kör Kör rapporten: klicka på knappen Kör. Du kan köra rapporten i OSR Report Designer eller så kan den publiceras i ett vanligt Excel-kalkylblad genom att du klickar på listrutepilen.