OneStop Reportings menyfliksområde i Excel finns överst i Excel-fönstret och gör det enkelt att navigera och komma åt viktiga funktioner i OSR Report Designer

 Knapp i Excels menyfliksområde  Funktion
  Skapar en ny rapport i en ny arbetsbok.
  Använder aktuell arbetsbok som grund för en ny rapport.
  Gör att du kan ladda upp en rapport till OSR-portalen.
  Gör att du kan ändra användarkonton genom att öppna dialogrutan Inloggning.
  Öppnar dialogrutan Rapportkonfiguration där du konfigurerar företaget.
  Används för att ange ytterligare information, t.ex. rapporttitel och beskrivning. Du kan också ange lösenordet för skyddade kalkylblad.
Ger åtkomst till rapportinställningar, information om version för OSR Report Designer samt diverse andra alternativ.
Öppnar och stänger menyn Designer på skärmens vänstra sida, där du hittar de integrerade fälten från ERP-systemet samt fördefinierade periodfunktioner.
  Öppnar och stänger fönstret Layoutredigerare där användarna kan ange filter, sortering och gruppering för rapporten.
  Aktiverar och inaktiverar layoutkommentarer som visar vilka filter, grupperingar och funktioner som används i rapporten på blad-, rad-, kolumn- eller cellnivå.
  Öppnar och stänger dialogrutan Rapportparametrar där du hanterar egenskaperna för de parametrar som har tillämpats på rapportdefinitionen.
  Aktiverar och inaktiverar automatiskt skapande av parametrar. När den är inaktiverad kommer rapportparametrar inte att skapas såvida du inte explicit skapar en i dialogrutan Rapportparametrar.

Alternativ

Om du klickar på knappen Alternativ öppnas dialogrutan Report Designer-alternativ. Dialogrutan innehåller tre flikar: