Dataobjekt

Dataobjekt finns under fliken Design i området Report Designer på skärmen. Dataobjekt ses som undergrupper som innehåller information som rör den specifika modulen. När du utformar en rapportmall drar du olika typer av dataobjekt in i Excel-kalkylbladet.

Figur: Dataobjekt i Report Designer

De tre typerna av dataobjekt är:

Dimensioner

Dimensioner representerar en tabell i den anslutna databasen. Om dimensionen expanderas genom att du klickar på knappen till vänster om dimensionsnamnet visas dimensionens samtliga attribut. Alla attribut och dimensionen kan användas som filter eller visas i rapportvyn.

Lättdimension

Lättdimensioner representerar ett beskrivande fält i transaktionstabellen för den anslutna databasen. Lättdimensioner kan användas som filter eller visas i rapportvyn.

 Mått

Mått representerar ett värdefält i transaktionstabellen för den anslutna databasen. Mått kan användas som filter eller visas i rapportvyn.

Obs! De olika typerna av dataobjekt utlöser vissa funktioner, till exempel gruppering eller filter.