Med det enkla alternativet Drilldown (visar du de underliggande detaljerna för det värde som visas i rapporten.

Aktivera funktionen:

  1. Välj ett mått-fält i rapportdefinitionen.
  2. I Layoutredigeraren klickar du på Drill-to-fliken och markerar kryssrutan Använd standardfunktionen Drilldown.

När du har kört rapporten kan du gå ned på vilket tal som helst för att se de underliggande uppgifterna för journalinmatningsnivå från samma modul.

  1. Högerklicka på valfritt nummer i den körda rapporten.
  2. I högerklick-menyn väljer du OneStop Reporting och sedan Drilldown (utökad detaljsökning).

Resultatet av detaljsökningen visas i ett nytt arbetsblad i Excel med namnet #DrillDown och varje resulterande kolumn får automatiskt filter.

Anpassa standardvyn för Drilldown

Du kan anpassa Drilldown-sökningen så att den visar de fält du vill ha och i önskad ordning.