Drill-to-definitioner

Drill-to-definitioner som skapats i rapportdefinitionen visas i rutan Drill-to-definitioner.

Drill-to-definitioner skapade Layout Editor kan återanvändas i olika delar av Report Designer genom att du drar dem från rutan Drill-to-definitioner under fliken Drill-to i Layoutredigeraren.

Figur: Rutan Drill-to-definitioner och fliken Drill-to i Layoutredigeraren

Redigera en Drill-to-definition

  1. I rutan Drill-to-definitioner markerar du definitionen.
  2. Klicka på Redigera nederst i rutan.

Ta bort en Drill-to-definition

  1. I rutan Drill-to-definitioner markerar du definitionen.
  2. Klicka på alternativet Ta bort nederst i rutan.

Nya Drill-to-definitioner måste skapas i Layoutredigeraren.

Mer information om hur du använder funktionen Drill-to finns i Drill-to och Konfigurera en Drill-to-definition.