I det här avsnittet skapas en enkel Drill-to-definition som tillåter användare att köra en resultaträkningssats och gå ned till HR-reskontran. I HR-reskontran finns detaljinfo om lönerna. I en enkel resultaträkningssats finns det dock bara summerade värden.

Börja med en enkel resultaträkningssats enligt bilden nedan. Drill-to-definitionen skapas i cell E12 och ska konfigureras att visa information från HR-reskontran.

Följ dessa steg för att konfigurera följande Drill-to-definition:

1. Klicka på cellen som motsvarar fältet Belopp för avsnittet Kostnader.  

2. I Layoutredigeraren, under fliken Drill-to, klickar du påSkapa   för att skapa en ny definition.

Dialogrutan Drill-toBuilder öppnas.

3.  I fältet Namn anger du Drilldown HB till HR.

4. Öppna delredovisningen Löner i reskontran.

5. Från Löner drar du de mått du vill visa i Drill-to-rapporten in i området Drill-to-detaljer.  

Därefter konfigurerar du de filter som används för drill-to värdena i reskontran. Dessa filter är avgörande för att få en korrekt Drill-to-definition. Dimensioner som används i den ursprungliga rapportmallen kan användas så att data från icke-relaterade dimensionskoder kan filtreras bort.

I det här exemplet refererar filtren Konto och Period Drill-to-källans konto och perioder. Det innebär att OSR Report Designer refererar till dimensionskoden i den specifika raden eller kolumnen när Drill-to-funktionen används.

Dimensionen Kategori använder ett statiskt filter, medan filtren Avdelning, Entitet, och Scenario använder parametrarna från rapportdefinitionen.

Drill-to-definitionen har nu konfigurerats och rapporten är klar att köra.

Använda alternativet Drill-to (utökad detaljsökning) i en utförd rapport

  1. Högerklicka på cell E15.
  2. Klicka på menyalternativet OneStop Reporting>Drill-to i högerklick-menyn.

Figur: Genererad rapport med högerklick-alternativet Drill-to

Drill-to-resultatet skapar ett nytt blad och visar värden baserat på Drill-to-detaljerna och -filtren som konfigurerats i ovanstående steg.

Figur: Drill-to-blad i körd rapport