Innan du designar en rapport med OSR Report Designer är det viktigt att förstå hur OSR Report Designer tillämpar dimensioner så att rapporterna kan skapas på ett effektivt sätt.

Generellt kan man säga att OSR Report Designer ger mer kontroll över arbetsboken än traditionella Excel-tillägg som bara tillämpar affärsregler på cellnivå.

Med OSR Report Designer kan användarna infoga affärsregler på fyra nivåer:

  • Rapportnivå: Gäller hela rapporten
  • Kolumnnivå: Gäller alla celler i tillämplig kolumn
  • Radnivå: Gäller alla celler på tillämplig rad
  • Cellnivå: Gäller endast den tillämpliga cellen

Ett typiskt exempel skulle vara en finansieringsöversikt med följande plats för affärsregler:

– Period och avdelning/företagsparametrar (filter): Rapportnivå

– Kontoval: Radnivå

– Periodval (aktuell period, år-till-datum, etc.): Kolumnnivå

– Summa och variansformler: Cellnivå

Du kan se företagsregler i fönstret Layoutredigeraren genom att klicka på rutorna som visas för bladnivå och rad- eller kolumnnivå enligt bilden.

För att se regelnivån för cellnivå, klickar du på den specifika cellen i Excel-bladet.