Om data som genereras i rapporten innehåller inledande nollor (t.ex. avdelningsnummer 000) kommer Excel att visa bara en enda nolla.

Du kan dock få inledande nollor genom att helt enkelt infoga parentestecken före och efter OSR-funktionen i formelfältet. Se bilden nedan.