Excel har två olika inbyggda säkerhetsfunktioner.

Den första är säkerhet på filnivå. Du kan skydda hela filen genom att kräva att lösenord måste anges för öppna och ändra arbetsboken. Den typen av säkerhet påverkar inte OSR Report Designer utan begränsar helt enkelt bara vem som har tillgång till rapportdefinitionen. Mer information om säkerhet på filnivå finns i dokumentationen till Microsoft Excel.

Den andra typen av inbyggd säkerhet för Excel är möjligheten att skydda kalkylblad eller skydda arbetsbok. Genom att använda någon av dessa funktioner kan du låsa kalkylbladscellerna så att användarna inte får ändra innehållet i låsta celler såvida inte kalkylbladet eller arbetsboken är oskyddade. Om den här funktionen används, finns det en direkt interaktion med OSR Report Designer som läser den skyddade rapportdefinitionen. Därför måste designers meddela lösenordet som används för att låsa arbetsbladet/arbetsboken under fliken Rapportegenskaper >Skydd (se bilden nedan). I annat fall kommer rapporten inte att genereras och ett felmeddelande visas.