I en rapportdefinition skapad i OSR Report Designer kan kopiering och inklistring fungera annorlunda än i en vanlig arbetsbok i Excel. Detta beror på att affärsregler tillämpas inte bara på cellnivå utan även på rapport-, rad- och kolumnnivå. Det här avsnittet beskriver reglerna för att kopiering och inklistring för de olika affärsregelnivåerna.

Cellnivå

Reglerna för kopiering och inklistring i OSR Report Designer är desamma som för en vanlig arbetsbok. Som standard behålls formler och grupperingar.

Rad-/kolumnnivå

Reglerna för kopiering och inklistring i OSR Report Designer är desamma som för en vanlig arbetsbok på ett enstaka blad. Som standard behålls formler och grupperingar.

Obs! Om rader/kolumner klistras in i en på en annan flik än den ursprungliga källan behålls inte grupperingar.

Rapportnivå

Kopierings- och inklistringsreglerna i OSR Report Designer för en helt ny flik kräver att du använder en speciell kopieringsmeny. Genom att använda denna meny bevaras alla formler, grupperingar och parametrar.

  1. Högerklicka på önskad flik för att kopiera.
  2. Välj OneStop Reporting>Kopiera.
  3. Högerklicka sedan på en tom flik och välj OneStop Reporting > Klistra in som nytt.

  Om du klickar på fliken skriver du över all information på fliken som valdes i steg tre. Det är mycket viktigt att skapa ett tomt arbetsblad så att inga data går förlorade.