Det går inte att länka blad i OSR Report Designer på samma sätt som i en vanlig arbetsbok. På grund av komplexiteten bakom expanderande grupper och referenser mellan kalkylblad krävs det formler för att länka blad i OSR Report Designer. Det här avsnittet beskriver hur du skapar ett enkelt länkat blad. Metoden kan sedan användas för att skapa mer komplexa rapporter.

Länka blad

I det här exemplet skapas två identiska blad, men det ena bladet hänvisar till celler från det andra bladet.

1. Skapa en enkel rapport med dessa objekt:

  • Från mappen Huvudbok lägger du in avdelning, konto, beskrivning(under Kontodimension) och belopp i cellerna B8 till E8.
  • Dra Perioddimensionen in i cell E6
  • Dra funktionen Hittills i år från modulen Periodfunktioner in i cell E3.

Rapporten ska se ut som nedanstående figur nedan.
Obs! Kontrollera att en grupp skapas på rad 8 och kolumn E.

2. Högerklicka på kalkylbladet och välj OneStop Reporting > Kopiera.

3. Skapa ett nytt arbetsblad.

4. Högerklicka sedan på nytt blad och välj OneStop Reporting > Klistra in som nytt.

Nu måste du skapa referensnamn på det första bladet.

5. Gå till det första bladet (Blad 1) och markera cellerna E6 och F6. I namnrutan byter du namn på den här uppsättningen celler Period2.

Obs! Anledningen att välja en extracell till höger är att gruppen i kolumnen E innehåller en expanderande grupp som kommer att resultera i ett okänt antal kolumner. Genom att markera den extra cellen säkerställs att alla kolumner som skapas av expansionen ingår i referensen. Detsamma skulle gälla om det fanns en expanderande grupp i radgruppen. För en expanderande grupp på en rad ska dock den extra cell som markeras ligga en cell nedåt.

6. Gå sedan till den kopierade versionen av rapporten i Blad1(1). Radera innehållet i E6 och länka perioden från det ursprungliga bladet genom att infoga formeln =INDIRECT(“Sheet1!Period2”).

Du kan nu köra rapporten och bladen kommer att se identiska ut eftersom dimensionen Period i det andra arket refererar till dimensionen Period i originalbladet.