Layoutredigerarenanvänds främst för att hantera filter, gruppering/sortering och funktioner för affärsregler på cell-, rad-, kolumn- och bladnivå.

Klicka på Layoutredigeraren i OneStop Reportings-menyfliksområde i Excel för att öppna Layoutredigeraren. De olika funktionerna i Layoutredigerarenbeskrivs i de följande avsnitten.

Figur: Layoutredigeraren – Report Designer