Expanderande grupper är en viktig del av OSR Report Designer. Det innefattar till exempel att skapa en lista över respektive konto istället för att gruppera kontona tillsammans och visa en totalsumma för alla konton.

Skapa expanderande grupper

Gör så här:

  1. I fönstret Layout Editor markerar du kryssrutan Expanderandeför att skapa expanderade grupper i den angivna raden eller kolumnen för dataobjekt som har ställts in till Grupp under fliken Gruppering/sortering.

Obs! Det snabbaste sättet att skapa en expanderande grupp är att dra ett dataobjekt, till exempel Säljare, till rapportdefinitionen och välja Skapa en ny urvalsgrupp på raden eller Skapa en ny urvalsgrupp i kolumnen. Som standard skapar OSR Report Designer en expanderande grupp och visar gruppen under fliken Gruppering/Sortering i fönstret Layoutredigerare.

Figur: Skapa expanderande grupper i Layoutredigeraren

TIPS: Om raden/kolumnen är en expanderande grupp visas detta med ett litet grönt plustecken i rutan för respektive rad eller kolumn.

Om rapporten genereras och en expanderande grupp inte skapas, kommer rapporten att resultera i konsolidering av alla data i kontot enligt figuren nedan.

Figur: Rapport utan expanderande grupp

Å andra sidan, om en expanderande grupp skapas kommer detaljerna för kontot att ges enligt bilden nedan.

Figur: Rapport med expanderande grupp