För att skapa mer flexibel rapportering kan du skapa expanderande grupper inom andra expanderade grupper, så kallade kapslade expanderande grupper.

En expanderande grupp inne i en annan expanderande grupp kan ses som en hierarki. Tänk dig två datamängder, en alfabetisk och en numerisk (A, B, C… & 1, 2, 3…), där den ena är den andras attribut.

Skapa en kapslad expanderande grupp

  1. Dra relevanta dataobjekt in i rapportdefinitionen.
  2. I dialogrutan OneStop Reporting klickar du på Skapa en ny urvalsgrupp på raden.
    Obs! De två dataobjekten måste placeras i på varandra följande rader.

Som standard skapar OSR Report Designer två separata expanderande grupper. Men du vill skapa en kapslad expanderande grupp.

3. I fönstret Layoutredigerare drar du den expanderande grupprutan så att den sträcker sig över flera rader.

Rapporterna för separata expanderande grupper (vänster) och en kapslad expanderande grupp (höger) visas i figuren nedan.