Att skapa och hantera filter är en viktig del av att skapa en rapportdefinition. Du kan tillämpa filter på grupper som skapats på blad-, rad-, kolumn- eller cellnivå. Skapa ett filter:

  • Dra ett objekt från menyn Rapport Designer in i lämpligt område under fliken Filter i Layoutredigeraren (område under texten Dra fält in i området nedanför för att skapa filter). Ett exempel visas i figuren nedan.

Figur: Lägg in filter

Du kan ta fram befintliga filter genom att klicka på rutorna i respektive rad eller kolumn enligt bilden nedan. I fönstret Layout Editor ändrar och tar du bort filter.

Figur: Åtkomst till filter i Layoutredigeraren

I nästa avsnitt beskrivs grunderna för att konfigurera filter: