Filter kan konfigureras ytterligare via funktionen dimensionsuppslag:

  1. Klicka på Dimensionsuppslag för att visa de tillgängliga attributen för att filtrera efter den specifika dimensionen.

2. I dialogrutan Uppslag anger du om dimensionen ska vara statisk eller dynamisk beroende på rapportkraven.

För att skapa ett statiskt filter klickar du på fliken Lista i fönstret Uppslag. Välj konto, avdelning, entitet etc. och klicka på OK.

Kryssrutan Använd intervall: Om du markerar kryssrutan väljs flera dataobjekt, valda data visas som ett intervall i textrutan längst ned i fönstret. Om kryssrutan inte är markerad visas alla valda data individuellt i den nedre textrutan.

[icon name=”sun-o” class=”2x” unprefixed_class=””] För att manuellt skapa en parameter, anger du {@Dimension_Name}.

[icon name=”sun-o” class=”2x” unprefixed_class=””] För Period anger du värdet  aktuell period +/- för enskilda periodparametrar. Detta låter OSR Report Designer välja rätt period utifrån datorns datum, och rapportparametrarna behöver därför inte uppdateras manuellt innan en schemalagd rapport körs.

NÄSTA: Arbeta med Operatorer.