Använda operatorer är ett sätt att skapa ett anpassat filter. På samma sätt som operatorer i matematik eller programmeringsspråk styr operatorerna en åtgärd eller ett förfarande som görs av OSR Report Designer.

Figur: Filteroperatorer i Report Designer

I den första listrutan finns följande två alternativ:

Alternativ Funktion
tomt Inkluderar alla data inom det angivna filtret.
Not Inkluderar alla data utanför det angivna filtret.

Om det finns flera filter i samma grupp kommer dessa alternativ också att finnas i den första listrutan:

Alternativ Funktion
And Filtrerar det första OCH det andra villkoret.
Or Filtrerar det första ELLER det andra villkoret.
And Not Filtrerar det första villkoret OCH INTE det andra villkoret.
Or Not Filtrerar det första villkoret ELLER INTE det andra villkoret.

I den andra listrutan finns följande filteroperatorer:

Alternativ  Funktion
In  dimensionenär I… (de valda parametrarna)
<>  dimensionen är Inte lika med … (de valda parametrarna)
<  dimensionen är Mindre än… (för numeriska värden)
>  dimensionen är Större än… (för numeriska värden)
<=  Dimensionen är Mindre än eller lika med… (för numeriska värden)
>=  Dimensionen är större än… eller lika med (för numeriska värden)
Begins with  dimensionenBörjar med… (för valfri fras i dimensionen)
Ends with  dimensionenSlutar med… (för valfri fras i dimensionen)
Contains  dimensionenInnehåller… (någon del av frasen i dimensionen)
Like  OSR Report Designer kan hämta valfria data med ”LIKE …” i SQL.*

*Operatorn Like används av avancerade användare och kräver kunskap om SQL.