Gå till gruppering och sortering genom att klicka på fliken Gruppering/sortering i fönstret Layoutredigerare.

Obs! Fliken Gruppering/sortering är inte tillgänglig om rapportnivå har valts. Dessutom kommer inte gruppering att göras om du avmarkerar kryssrutan Expanderande.

Figur: Grupperings- och sorteringsalternativ

Ikon Funktion
1   Öka eller minska företrädesrätten för dataobjektet i sorteringsordningen.
2   Välj visningsalternativet för raden, kolumnen eller cellen. De tillgängliga alternativen är Ingen, Grupp, Summa, Min, Max och Räkna.
3   Om den här ikonen visas görs sorteringen i stigande ordning för gruppen. Klicka på den här ikonen för att gå igenom sorteringsalternativen.
3   Om den här ikonen visas finns sorteringen inte för gruppen. Klicka på den här ikonen för att gå igenom sorteringsalternativen.
3   Om den här ikonen visas görs sorteringen i fallande ordning för gruppen. Klicka på den här ikonen för att gå igenom sorteringsalternativen.
4 Ta bort dataobjektet från fliken Gruppering/sortering.