OSR Report Designer visar automatiskt dataobjekt på rad- eller kolumnnivå om en dimension eller lättdimension dras in i en cell och en grupp redan finns på rad- eller kolumnnivå. Ett exempel visas i figuren nedan.

Kort och gott visar grupperingen av dimensionen konto resultat på kontonivå även om det finns detaljerade delkonton. Om kontodatafältet inte är grupperat visas alla underkonton när rapporten körs.

Mer information om gruppering finns i Expanderande grupper.