På kolumn- och radnivå kan dimensionerna flyttas om genom att du klickar på pilknapparna bredvid dimensionsnamnet. Med de inställningar som visas på bilden ovan kommer exempelvis kontona att presenteras i nummerordning efter kontonumret (enligt bilden till vänster nedan). Men om dimensionen Beskrivning flyttas upp över Konto presenteras den genererade rapporten i alfabetisk ordning efter kontobeskrivningen (enligt bilden till höger nedan).

Dessutom kommer OSR Report Designer automatiskt att visa dataobjekt i Layoutredigeraren på cellnivån om ett mått har dragits in i en cell och en grupp redan finns på rad- eller kolnumnnivå. Samma alternativ är tillgängliga för gruppering och sortering på cellnivå. Bilden nedan visar ett exempel.