Periodfunktionerna kan nås genom att du klickar på fliken Periodfunktioner nederst i fönstret Layoutredigerare. Fliken Periodfunktioner genererar en lista över periodfunktioner som tillämpas på den valda kolumnen eller raden.

För att infoga periodfunktioner, som finns under Periodfunktioner på menyn Rapport Designer, har du två alternativ:

  • Dra periodfunktionen in i en cell i en rapport. Att dra in en funktion till en rapport skapar automatiskt en funktion för kolumnen.
  • Dra funktionen in i fönstret Layoutredigerare under fliken Filter.

Båda sätten visas i nedanstående figurer.

Metod 1:

Metod 2:

För närvarande är alla funktioner månadsbaserade och låter dig styra gruppens visade data per månad.

Du kan ändra periodfunktionen genom att klicka på listrutan under fliken Filter.

Figur: Periodfunktionsalternativ under fliken Filter