Du hittar ERP-modulerna under fliken Design i menyområdet Report Designer på skärmen som visas på bilden nedan.

Figur: ERP-moduler i Report Designer-menyn

E RP-moduler representerar det första skiktet av organisationsinformation i databasen och innehåller attribut och dimensioner som kan dras in i rapportdefinitionen.