Genom OSR Report Designer finns det olika sätt att bygga en rapport:

– Kopiera en befintlig rapportdefinition och ändra rapporten.

– Importera en rapportdefinition från en partner eller någon utanför organisationen.

– Klistra in en Excel-export från en annan rapportförfattare i OSR Report Designers Excel-fönster och lägga till OSR Report Designer-egenskaper i rapporten.

– Bygga en rapport från scratch i OSR Report Designer och använda en fördefinierad Excel-mall (som innehåller företagslogotyp, rubrikformat etc.).

– Bygga en rapport från scratch i OSR Report Designer och börja med ett tomt Excel-blad med hjälp av alternativet Ny tom.

– Bygga en rapport från scratch i OSR Report Designer genom att skapa en ny rapportdefinition från modulen Live Reporting i OSR Portal.

– Redigera en rapportdefinition genom att duplicera en befintlig rapport från modulen Live Reporting i OSR Portal.