De parametrar som skapas i rapporten visas på panelen Rapportparametrar. Parametrarna kan dras in i rapportdefinitionen så att läsaren kan identifiera vilka parametrar som använts för att generera rapporten.

Det är viktigt att notera att panelen Rapportparametrar inte är identisk med Rapportparameterfönstret som nås via OneStop Reportings menyfliksområde.