Rapporteringsparametrar tillåter dig att skapa en dynamisk rapport så att samma rapportmall kan användas för flera rapporter med minimala justeringar. Du kan till exempel skapa en avdelningsbudgetrapport för flera olika avdelningar genom att ändra parametern Avdelning vid körningen.