Tekniska krav

Minimikrav: Portal

 • Windows Server 2012
 • Windows 10 (endast 64 bitar) med den senaste uppdateringen. Alla Windows-program måste vara licensierade och aktiverade.
 • Min 8 GB RAM, rekommenderar 16GB RAM
 • CPU min 2 cores, rekommenderar 4 cores

 

 • SQL Server 2008 R2 SP3
 • .NET Framework 4.7.2
 • Internet Information Services 8

 

Webbläsare

 • Chrome (senaste version)
 • Edge (senaste version)
 • Firefox (senaste version)
 • Annan*

  * De flesta andra webbläsare som följer webbstandarder bör vara kompatibla men stöds inte officiellt.

 

Minimikrav: Report Designer

(Dessa kan ändras för att överensstämma med kraven för portalen.)

 • Windows 10 (32 eller 64-bitar) eller Windows Server 2012 eller högre
 • Microsoft Office Excel 2013(32 eller 64 bitar)
 • .NET Framework 4.7.2.