Arbetsflöde

Funktionen Arbetsflöde ger dig fullständig kontroll över hela budgetprocessen. Genom en arbetsflödesmatris hanterar du slutanvändarnas åtkomst till budgetformulär, övervakar förloppet för budgetdatainmatningen och får meddelanden från slutanvändaren när inmatningen är klar. Detta bäddar för en dynamisk och smidig budgetprocess.

Alternativ på skärmen Arbetsflöde

Knapp Namn Beskrivning
Skapa nya Klicka här för att skapa ett nytt arbetsflöde. Se Skapa Nytt arbetsflöde..
Status Klicka här för att visa status och förlopp för ett publicerat eller färdigt arbetsflöde.
Visa Klicka här för att visa detaljerna i ett publicerat arbetsflöde.  Du kan inte visa färdiga arbetsflöden.
Redigera Klicka här för att öppna och redigera ett utkast till arbetsflöde. Du kan inte redigera publicerade eller färdiga arbetsflöden.
Duplicera Klicka här för att duplicera ett befintligt arbetsflöde.
Ta bort Klicka här för att ta bort det valda arbetsflödet. Alla uppgifter kommer också att tas bort.