Skapa nytt arbetsflöde

Gör så här:

 1. Klicka på Arbetsflöde.
 2. Klicka på Skapa nytt.
 3. Fyll i följande fält:
  • Namn: Ange arbetsflödesnamnet. Slutanvändarna kommer att se detta som uppgiftens namn.
  • (valfritt) Från-Till: Klicka här för att ange start- och slutdatum (deadline) för arbetsflödet och klicka på Tillämpa. Uppgifterna kommer inte att vara tillgängliga för användaren/användarna före det angivna startdatumet. Obs! Dessa är standarddatum för alla uppgifter som skapats från det här arbetsflödet, men du kan också ange anpassade start- och slutdatum under Användaruppgifter. Se Redigera arbetsflödesdetaljer nedan.
  • (valfritt) Granskare: Klicka här för att välja en granskare. Börja skriva ett namn för att söka eller klicka på pilknappen för att visa en lista över användare.
  • (valfritt) Godkännare: Klicka här för att välja en godkännare. Börja skriva ett namn för att söka eller klicka på pilknappen för att visa en lista över användare.
 4. Klicka på Välj mallar. Klicka här för att välja budgetmallen/mallarna som ska läggas in i arbetsflödet. Det här är scenarierna/budgetversionerna som användarna kommer att redigera. Använd kategorier och sökfältet för att filtrera listan över budgetmallar.
 5. Klicka på OK när du är klar. Mallarna visas på arbetsflödesskärmen.
 6. Klicka på Välj företag. Välj de företag som ska ingå i arbetsflödet.
  Obs! Om du bara har ett företag ser du inte knappen Välj företag och har bara en flik för ditt företag.
 7. Klicka på OK. Varje företag visas under en separat flik.
 8. Klicka på en företagsflik och välj de relevanta parametrarna under Standardparametrar, ELLER välj Låt användaren bestämma för att låta användarna välja vilka delar av budgetmallen som ska bearbetas. Tillgängliga parametrar varierar beroende på valda mallar.
 9. Under Användaruppgifter: Klicka på Välj användare och välj de användare du vill tilldela budgetmallen:
  • Sök: Börja skriva ett namn för att filtrera listan över användare.
  • Roller: Klicka på en roll för att välja alla användare med en roll.
  • Användare: Välj enskilda användare.
 10. Klicka på OK när du är klar.
 11. (valfritt) Ändra arbetsflödesparametrarna för enskilda användare enligt beskrivningen nedan.
 12. (valfritt) Om du har lagt till flera företag klickar du på fliken nästa företag och upprepar steg 8–11. För att spara tid kan du kopiera inställningarna från det första företaget till andra företag enligt beskrivningen nedan.
 13. Klicka på  Spara.
 14. Klicka på Publicera för att skicka uppgifterna till valda användare.

Om du vill se hur arbetsflödet fortlöper väljer du det i arbetsflödeslistan och klickar på Status.

Kopiera till företag

Om samma parametrar och användare ska användas över flera företag kopierar du dessa inställningar till andra företag.

Gör så här:

 1. Välj fliken Företag med de inställningar du vill kopiera.
 2. Klicka på (på höger sida) och välj Kopiera till företag. Dialogrutan Kopiera från visas.
 3. Välj ett eller flera företag.
 4. Klicka på OK. Inställningarna kopieras till de valda företagen.

Du kan ändra inställningarna för respektive företag om det behövs.

Redigera arbetsflödesdetaljer

När du har angett standardparametrar för ett företag kommer alla valda användare (för det aktuella företaget) att ärva standardparametrarna. Du kan dock anpassa parametrarna för enskilda användare. Dessutom kan du också redigera start- och slutdatum.

Du har följande alternativ:

 • Klicka på för att avmarkera en mall för en användare.
 • Redigera parametrar och deadlines:
  1. Håll muspekaren över någon av följande delar av tabellen Användaruppgifter:
   • Rad (användare): Inställningar för alla aktiva mallar för den här användaren.
   • Kolumn (mall): Inställningar för alla aktiva användare för den här mallen.
   • Skärningspunkt (användarnamn/mall): Inställningar för endast den här användaren och mallen.
  2. Klicka på Redigera .
  3. I fältet Från-till anger du ett nytt start- och slutdatum (deadline) för arbetsflödet och klickar på Tillämpa.
  4. Under Parametrar avmarkerar du ( ) Ärv denna parameter och anger en ny parameter eller väljer Låt användaren bestämma.
  5. Klicka på OK när du är klar. Kolumner/rader/celler med anpassade inställningar markeras i blått.
  6. Klicka på nedpilen () bredvid en användare för att visa de anpassade inställningarna.

Överlappande inställningar

Om du anger överlappande inställningar (en inställning för en rad/användare och en annan inställning för en kolumn/mall) prioriteras inställningarna i den här ordningen:

 1. Skärningspunkt (användarnamn/mall)
 2. Rad (användare)
 3. Kolumn (mall)
 4. Standardparametrar och Från-till-datum för arbetsflöde.

Duplicera arbetsflödet

 1. Klicka på ett befintligt arbetsflöde.
 2. Klicka på  Duplicera.
 3. I fältet Arbetsflödesnamn anger du ett namn för det nya arbetsflödet.
 4. Klicka på Duplicera.