Jobbe med oppgaver

Oppgaver som er tildelt deg fra Arbeidsflyt– eller Budsjetterings-modulen, vises i listen Oppgaver.

Slik åpner og redigerer du budsjettet:

 1. Klikk på Oppgaver.
 2. I listen Oppgaver klikker du på budsjettet du vil åpne og redigere.
 3. (hvis aktuelt) Velg de relevante parameterne. Hvis parameterfeltene er grået ut, har personen som opprettet oppgaven allerede definert disse parameterne. De kan ikke endres.
 4. Klikk på Kjør for å oppdatere regnearket med oppdaterte data.
 5. Rediger budsjettet. Se Redigere budsjettdata for mer informasjon om de tilgjengelige redigeringsalternativene.
 6. Klikk på Lagre data for å lagre arbeidet ditt.
 7. (Hvis oppgaven er del av en arbeidsflyt) Klikk Fullfør oppgave når du er ferdig.

 

MERK: De ferdige oppgavene dine blir lagret under Fullførte oppgaver. For å se de fullførte oppgavene, må du filtrere på Vis fullførte oppgaver.

 

 

Bruk aktivitetsloggen

Du kan bruke aktivitetsloggen til å legge til eller se kommentarer om budsjettet. Dette kan være nyttig når arbeidsflyten inkluderer en kontrollør og/eller en godkjenner.

 1. Klikk på aktivitetsloggfeltet. Som standard vises alle aktiviteter (tilstander og kommentarer).
 2. Klikk på Status eller Kommentar for å filtrere aktivitetslisten.
 3. Skriv inn tekst i søkefeltet for å søke etter kommentarer eller tilstander. Listen oppdateres automatisk.
 4. Skriv inn tekst i tekstboksen, og klikk på Legg til for å legge til en kommentar til budsjettmalen.

 

Se statusen til en pågående arbeidsflyt

For å se informasjon om arbeidsflyten;

 • Klikk på Alternativer i oppgaven.

Her kan du overvåke fremdriften i arbeidsflyten.

C:\Users\ASHILD~1.STO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2e930db2.PNG

 

Arbeidsflytstatus-ruten inneholder følgende informasjon:

 • Navn på budsjett.
 • Navnet på personen som startet arbeidsflyten.
 • Gjeldende status for arbeidsflyten med en liste over oppgaver tildelt arbeidsflytdeltakerne.
 • Parametere for budsjettet.
 • Nederst finner du fremgangen din i arbeidsflyten.