Modulene i ditt tilkoblede system finner du igjen i Report Designer menyen når du står i Design-modus. Dette synliggjøres med blå kuber, som vist på figuren under.

System-modulene representerer det øverste nivået og inneholder dimensjoner, attributter og måleverdier som kan trekkes ut i rapportmalen.

 

Figur: System-moduler i menyen Report Designer