Du finner ERP-modulene på fanen Design i Report Designer-menyområdet i bildet slik det fremgår av figuren nedenfor.

 

Figur: ERP-moduler i menyen Report Designer

 

ERP-moduler representerer det første laget med organisasjonsinformasjon i databasen og inneholder attributter og dimensjoner som kan dras til rapportdefinisjonen.