Funksjonen Spre

I stedet for å angi data manuelt kan du bruke funksjonen Spre til å angi beregnede verdier basert på den samlede mengden du vil fordele over cellene i en rad. Du kan for eksempel spre 24 000 over 12 perioder (måneder) med distribusjonsregelen Jevnt, slik at verdien av hver celle i en 12-månedersperiode settes til 2000. Standarddistribusjonsregelen er Jevnt, men du kan opprette tilpassede distribusjonsregler for å spre mengden annerledes. Du kan også bruke spredning basert på referansedataene som er satt opp i budsjettmalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Definere referansedata i Opprette budsjettmal i Report Designer. Tips: Denne metoden kan også brukes til å spre en mengde over en linjeelementdetalj. Se Legge til linjeelementdetaljer. Slik sprer du en mengde over en rad (hovedlinje):

  1. I den åpne budsjettmalen klikker du på en celle i raden du vil redigere.
  2. Klikk på pilen ved siden av Spredning og linjeelementdetaljer nederst i regnearket. Navnet og radnummeret på den valgte raden vises øverst i vinduet Spredning.
  3. Hvis funksjonen Spre ikke er synlig, klikker du på  i øvre høyre hjørne i vinduet Spredning.
  4. Angi mengden i feltet Spre mengde.
  5. Velg en regel på listen Bruke distribusjonsregel.
  6. (valgfritt) Velg en linjeelementdetalj. Se Legge til linjeelementdetaljer.
  7. Klikk på Spre. Mengden spres over raden ifølge den valgte regelen.
  8. (valgfritt) Gjenta trinn 4–7 for å spre ytterligere mengder over andre linjeelementer.