Redigere rapportmal

Når du har opprettet rapportmalen, må du redigere innholdet før du publiserer og deler det med andre. Slik gjør du:

  1. Klikk på Rapportering.
  2. Velg en rapportmal i listen.
  3. Klikk på Rediger. Rapportmalen åpnes i Report Designer. Merk: Hvis du har valgt mer enn én rapportmal eller en pakke, er knappen Rediger ikke tilgjengelig.
  4. Rediger, lagre og lukk rapportmalen.

MERK: Første gang du redigerer en rapport, installeres OneStop Reporting-programtillegget i Excel. Se mer informasjon i Installere Report Designer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer rapporter i Report Designer, går du til Report Designer.

 

NESTE: Åpne rapportmal