Når du oppretter en ny rapport fra OneStop Reporting, velger du selskapet du vil bruke når du lager rapporten. Du kan imidlertid endre dette i dialogboksen Rapportkonfigurasjon.

Figur: Knappen Rapportkonfigurasjon på fanen OneStop Reporting

 

I rullegardinmenyen Selskaper i dialogboksen Velg datatilkobling kan du velge blant de tilgjengelige selskapene.

 

Figur: Dialogboksen Velg datatilkobling

 

Hvis ingen tilkobling er konfigurert, må det opprettes en tilkobling i modulen Hent data i OneStop Reporting-portalen.

Informasjon om hvordan du oppretter tilkoblinger, finnes under Opprette ny eller redigere datatilkobling.