Rapportparametre gjør det mulig å opprette en dynamisk rapport, slik at samme rapportmal kan brukes til flere rapporter med minimale justeringer. En budsjettrapport for én avdeling kan for eksempel opprettes for flere avdelinger ved at parameteren Avdeling endres på kjøringstidspunktet.