I en rapportdefinisjon som opprettes via Report Designer, kan kopiering og innliming være annerledes enn i en vanlig arbeidsbok i Excel. Dette er fordi filtere anvendes ikke bare på cellenivå, men også på rapport-, rad- og kolonnenivå. I denne delen forklares reglene for å kopiere og lime inn for forskjellige nivå for filtrering.

 

Cellenivå

Kopierings- og innlimingsreglene i Report Designer er de samme som for en vanlig arbeidsbok. Hvis annet ikke angis, beholdes formler og grupperinger.

 

Rad-/kolonnenivå

Kopierings- og innlimingsreglene i Report Designer er de samme som for en vanlig arbeidsbok når du arbeider i et enkelt arbeidsark. Hvis annet ikke angis, beholdes formler og grupperinger.
MERK: Hvis rader/kolonner limes inn i en annen fane enn den opprinnelige kilden, bevares ikke grupperingene.
MERK: Hvis du vil kopiere og lime inn en eksisterende gruppe, må du kopiere hele raden/kolonnen, ikke bare cellene der informasjonen er.

 

Rapportnivå

Kopierings- og innlimingsreglene i Report Designer for en helt ny fane krever at du bruker en spesialkopieringsmeny. Ved hjelp av denne menyen bevares alle formler, grupperinger og parametre.

  1. Høyreklikk på den ønskede fanen for å kopiere.
  2. Velg OneStop Reporting > Kopier.
  3. Høyreklikk på en tom fane, og velg deretter OneStop Reporting -> Lim inn som ny.

 

 

 Hvis du limer inn fanen, overskrives all informasjon om fanen som ble valgt i tredje trinn. Det er svært viktig å opprette et tomt arbeidsark slik at ingen data går tapt.