Bruk av operatorer er én måte du kan opprette et tilpasset filter på. På lignende måte som operatorer i matematikk eller programmeringsspråk dikterer operatorene en handling eller prosedyre utført tatt av Report Designer.

Figur: Filtrere operatorer i Report Designer

 

I den første rullegardinlisten er disse to alternativene tilgjengelige:

Alternativ Funksjon
tom Vil inkludere alle data inne i det angitte filteret.
Ikke Vil inkludere alle data utenfor det angitte filteret.

 

Hvis det er flere filtre i samme gruppe, vil disse alternativene også være tilgjengelige i den første rullegardinboksen:

Alternativ Funksjon
Og Filtrerer den første betingelsen OG den andre betingelsen.
Eller Filtrerer den første betingelsen ELLER den andre betingelsen.
Og ikke Filtrerer den første betingelsen OG IKKE den andre betingelsen.
Eller ikke Filtrerer den første betingelsen ELLER IKKE den andre betingelsen.

 

I den andre rullegardinboksen er disse filteroperatorer tilgjengelige:

Alternativ  Funksjon
I  dimensjon er I … (de valgte parametrene)
<>  dimensjon er Ikke lik … (de valgte parametrene)
<  dimensjon er Mindre enn … (for tallverdier)
>  dimensjon er Større enn … (for tallverdier)
<=  dimensjon er Mindre enn eller lik … (for tallverdier)
>=  dimensjon er Større enn eller lik … (for tallverdier)
Starter med  dimensjon Starter med … (for enhver frase i dimensjonen)
Slutter med  dimensjon Slutter med … (for enhver frase i dimensjonen)
Inneholder  dimensjon Inneholder … (enhver del av frasen i dimensjonen)
Like  OSR Report Designer gjenfinner data ved hjelp av «LIKE …» i SQL.*

*Like -operatoren er for avanserte brukere og krever kjennskap til SQL.