Slette klienter

ADVARSEL: Å slette en klient er en irreversibel operasjon og du kan ikke angre slettingen. Hvis du sletter en klient slettes alle data relatert til klienten.

  1. Gå til Administrasjon.
  2. Gå til Enheter-fanen.
  3. Velg ✅ en klient eller flere klienter.
  4. Klikk på Handlinger > Slett klienter.
  5. I dialogboksen Slett klienter skriver du inn navnet på den første klienten for å bekrefte slettingen. MERK: Du kan se hvilke klienter du valgte ved å klikke på den blå teksten.
  6. Klikk på Slett.