Legge til rapportmaler i pakke

Du kan pakke flere rapportmaler for å vise hver rapportmal som et ark i en Excel-arbeidsbok. Slik gjør du:

  1. Klikk på Rapportering.
  2. Velg rapportmaler og pakker som du vil ta med i pakken.
  3. Merk: Du kan bare pakke rapportmaler som bruker samme integrasjon. Bruk filteret Integrasjon i feltet Søk og filtrer.
  4. Klikk på Legg til i pakke. Dialogboksen Legg til i pakke vises.
  5. Opprett en ny pakke eller velg en eksisterende pakke.
  6. Klikk på Legg til. Rapportpakken legges til på rapportlisten.

Slik fjerner du rapportmaler fra pakken:

  1. Klikk på rapportpakken.
  2. Klikk på Rediger.
  3. Klikk på rapporten du vil fjerne.
  4. Klikk på Ja for å bekrefte fjerningen.