På kolonne- og radnivå kan dimensjoner sorteres om for å opprette et sorteringshierarki ved å klikke på pilknappene ved dimensjonsnavnet. For eksempel i innstillingen som vises på illustrasjonen ovenfor, presenteres den genererte rapporten i numerisk rekkefølge etter kontonummer (slik det fremgår av illustrasjonen til venstre nedenfor). Men hvis attributtet Kontobeskrivelse/Kontonavn flyttes foran Konto, presenteres den genererte rapporten i alfabetisk rekkefølge etter kontobeskrivelse (slik det fremgår av illustrasjonen til høyre nedenfor).

 

 

I tillegg viser Report Designer automatisk dataelementer i Oppsettredigering på cellenivå hvis en måleverdi er dratt til en celle og en gruppe allerede eksisterer på rad- eller kolonnenivå. Samme alternativer er tilgjengelige for gruppering og sortering på cellenivå. Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel.