Installere og konfigurere en godkjennerapp

Fra IOS App Store eller Google Play installerer du Google Authenticator eller Microsoft Authenticator.


Konfigurere flerfaktorautentisering med Google Authenticator

  1. Åpne appen, og trykk på Start.
  2. Trykk på Skann en strekkode under Legg til en konto.

MERK: Hvis du allerede har en konto i godkjenningsappen, trykker du på Legg til og trykker på Skann en strekkode.

3. Skann bildet i dialogboksen Konfigurere flerfaktorautentisering.

Du vil nå motta en 6-sifret kode i appen Google Authenticator.

MERK: Koden er gyldig i 30 sekunder til du får en ny kode.

4. I dialogboksen Konfigurere flerfaktorautentisering, i feltet Kode, angir du koden og klikker på Bekreft.

 


Konfigurere flerfaktorautentisering med Microsoft Authenticator

  1. Åpne appen, og trykk på LEGG TIL KONTO.

MERK: Hvis du allerede har en konto i Microsoft Authenticator, trykker du på Flere og deretter på Legg til konto.

2. Velg alternativet Annen konto.

3. La godkjennerappen ta bilder fra telefonen ved å trykke på TILLAT.

4. Skann bildet i dialogboksen Konfigurere flerfaktorautentisering.

Du vil nå motta en 6-sifret kode i appen Microsoft Authenticator.

MERK: Koden er gyldig i 30 sekunder til du får en ny kode.

5. I dialogboksen Konfigurere flerfaktorautentisering, i feltet Kode, angir du koden og klikker på Bekreft.